IMPLEMENTASI ALGORITMA RSA DAN QR CODE UNTUK KEAMANAN TRANSKRIP NILAI DI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Hendrawaty Hendrawaty, Azhar Azhar, Atthariq Atthariq

Abstrak


Kedudukan sebuah Transkrip nilai sangatlah penting, setara dengan kedudukan sebuah Ijazah. Transkrip
nilai berisi informasi mengenai matakuliah, jumlah SKS, Nilai pada masing-masing matakuliah, dan
Indeks Prestasi Komulatif. Sehingga dari transkrip nilai dapat diperoleh gambaran bagaimana prestasi
akademik dari pemilik transkrip. Selain sebagai bukti selesai studi, Transkrip nilai sangat diperlukan
dalam melamar pekerjaan pada suatu instansi atau perusahaan. Oleh karena itu transkrip nilai merupakan
suatu dokumen yang bernilai tinggi dan harus dijamin keaslian isinya, maupun sumber yang
mengeluarkannya. Dewasa ini, perkembangan teknologi sangat pesat terutama dalam bidang teknologi
informasi. Kondisi tersebut menyebabkan transkrip nilai dapat disalin dan dicetak secara mudah oleh
pihak yang tidak berwenang sehingga menyebabkan munculnya transkrip nilai palsu, atau transkrip yang
sudah direkayasa isinya. Pemalsuan ataupun modifikasi nilai dapat dilakukan dengan mudah salah
satunya disebabkan karena tidak adanya sistem keamanan pada transkrip nilai yang diterbitkan.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk merancang dan membuat
sistem keamanan pada transkrip nilai. Sistem keamanan pada penelitian ini dirancang menggunakan
QR Code dan algoritma kriptography asymmetric RSA (Rivest Shamir Adleman). Sehingga transkrip
nilai tidak mudah dipalsukan atau dimodifikasi isinya, dan proses verifikasi keaslian transkrip dapat
dilakukan dengan cepat, mudah, dan secara offline dengan menggunakan smartphone berbasis android.
Kata Kunci: Algoritma RSA, Berbasis Android, QR Code, Sistem keamanan Transkrip.

Teks Lengkap:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30811/.v1i2.331

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Hak Cipta (c) 2017 Jurnal Infomedia